Etusivu

Integrative Medicine Finland on suomalaisen yksityishenkilön joulukuussa 2006 perustama avoin wiki-sivusto. Sivustolle kootaan ja sillä esitellään mielenkiintoisia ja ajankohtaisia tietoja yhdistävän lääketieteen (engl. integrative medicine) edistämiseksi. Kommentit, kysymykset ja palaute toistaiseksi osoitteeseen moc.liamg|dnalnifenicidemevitargetni#moc.liamg|dnalnifenicidemevitargetni.

Yhdistävässä lääketieteessä terveyden hoitoon ja ylläpitoon käytetään yleisesti hyväksyttyjen (ns. koululääketieteen) keinojen täydentämisessä niitä vaihtoehtoisia hoitoja ja lähestymistapoja, joiden tehoa ja soveltuvuutta on riittävän hyvin tutkittu tieteellisen menetelmän edellyttämällä tavalla.

Keskeinen haaste on tietenkin määritellä, mikä lasketaan riittävän hyvin tutkituksi. Tästä pohjimmiltaan tieteenfilosofisesta ongelmasta (ks. meta-sivu) johtuen "yleisesti hyväksytty" kulkee pakostakin jäljessä "edistyneintä olemassaolevaa ymmärrystä". Paradigman muuttuminen tai laajeneminen on määritelmänsä nojalla hidasta, ja poikkeamat "yleisesti hyväksytyn" ja "edistyneimmän ymmärryksen" välillä saattavat poliittisista ja taloudellisista paineista johtuen olla merkittäviäkin. Tästä johtuen myös yleisesti hyväksyttyihin keinoihin (ja vallitsevaan paradigmaan yleensäkin) kannattaa suhtautua asiaan kuuluvalla kriittisyydellä.

Tämän sivuston keskeinen tavoite on (tietyin rajoituksin) auttaa niin asiantuntijoita kuin kiinnostuneita ja edistyneempiä hoitokeinoja kaipaavia maallikkojakin laajentamaan henkilökohtaista paradigmaansa. Olet tervetullut liittymään sivuston käyttäjäksi, jolloin voit automaattisesti saada tiedotteen sivuston muutoksista, sekä halutessasi auttaa sivuston laajentamisessa.

Sivustolla käytettävä luokittelu on lainattu William Collingelta. Mallin taustaa ja luokittelua on kuvattu hänen sivuillaan tarkemmin.

Vapaasti käännettynä Collingen luokat ovat (klo 12:sta myötäpäivään): Kirurgia, Farmaseuttiset lääkkeet, Yrtti- ja luontaislääkintä, Ruokavalio ja ravinto, Elämäntavat & käyttäytyminen, Mieli / Keho, Energialääketiede ja Manipulaatiohoidot. Näiden lisäksi Meta-luokka sisältää yhtenisen terveydenhoidon käsitettä sekä sen taustoja koskevaa aineistoa.

webwheel.jpg

Kunkin luokan sisällä aineisto on jaettu (lähinnä lähdeviittausten käytön ja viittausteknisen tason - referenssien tason ja saatavuuden arviointi on hankalampaa tämän hankkeen puitteissa) perusteella tutkimuksiin ja muuhun kirjallisuuteen. Lisäksi kutakin luokkaa vastaavan sivun lopussa on aiheeseen liittyviä linkkejä.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.